Disclaimer

Ondanks alle inspanningen kan Proflebo BV niet garanderen dat de informatie op deze website volledig, correct en te allen tijde up-to-date is. Dit geldt ook voor alle links die direct of indirect aan deze website zijn gekoppeld.

  • Proflebo BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van elke internetpagina die kan worden bezocht via zo’n link. Proflebo BV behoudt zich te allen tijde het recht voor veranderingen door te voeren of aanvullingen te doen op de informatie zonder mededeling vooraf.
  • Door het gebruik van deze site bestaat nooit een contractuele verbintenis of komt deze tot stand met Proflebo BV voor het doel van het leveren van producten, het opvragen van informatie, het geven van advies of het leveren van diensten van deze strekking.
  • Proflebo BV neemt afstand van alle wettelijke aansprakelijkheid die voortkomt uit het gebruik van de content en geeft geen garantie betreffende de accuratesse van de informatie die het bevat, of dat toegang tot de website te allen tijde ononderbroken zal zijn.
  • Proflebo BV houdt zich niet verantwoordelijk voor bijzondere, incidentele of zwaarwegende schade, inclusief ontbreken van toegankelijkheid, verlies van data en omzetverlies, als gevolg van het gebruik van informatie die beschikbaar is op deze website.
  • Het is niet de intentie van Proflebo BV om te voorzien in specifieke medische informatie maar bezoekers een beter inzicht en begrip te geven in hun gezondheid en eventuele, gediagnosticeerde, medische aandoening in samenhang tot onze producten. Specifieke medisch advies wordt niet gegeven, Proflebo BV raadt u dringend aan, in die gevallen waar dit van toepassing is, een gekwalificeerd arts te consulteren voor een diagnose en voor de antwoorden op uw persoonlijke vragen.

Ten aanzien van medische informatie:

  • Grote zorgvuldigheid wordt betracht bij de samenstelling van alle informatie, medische informatie in het bijzonder.
  • Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Met het oog hierop en omdat de ontwikkelingen in de medische wetenschap snel voortschrijden, wordt de lezer aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten wat betreft de vermelde diagnostische methoden, behandelingen, doseringen van medicijnen, et cetera.
  • Proflebo BV wijst elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de juistheid van) dergelijke gegevens van de hand.